pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

21 nieDZIELNYCH bohaterów 🙂

Rozmiar oryginału: 640 × 355 pikseli