LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Konkurs na najładniejszą iluminację przed domem lub na balkonie

Konkurs został przeprowadzony w grudniu 2012 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 28 grudnia br. w Domu Kultury DOROŻKARNIA – podczas Siekierkowskiego Spotkania Świątecznego podsumowującego realizację.

UCZESTNICY KONKURSU:

  • wszyscy chętni mieszkańcy Siekierek

TEMATYKA KONKURSU:

  • świąteczne iluminacje wokół domów i na balkonach

JURY KONKURSU:

  • zgłoszone do Konkursu iluminacje oglądało niezależne jury (baza zdjęcia i osobisty ”przegląd”). W dużej mierze będą to reprezentanci lokalnych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Siekierek.

WYNIKI KONKURSU:

  • Konkursowe jury odwiedziło zgłoszone/wskazane miejsca. I obejrzało, i sfotografowało, i po długich mroźnych debatach uznało, że trudnym i po prostu niemożliwym jest wybór jednego (najlepszego) iluminacyjnego miejsca. Każda iluminacja miała bowiem swój styl, z pewnością na miarę swoich możliwości. Każdy z gospodarzy włożył nie mniej serca i pracy w świąteczną oprawę/ozdobę swojego domu. Jak więc spośród tej indywidualnej spójności można wybrać jednego/lepszego?. Dlatego też konkursowe jury postanowiło, że ta pierwsza edycja iluminacyjnej zabawy zakończy się równorzędnymi jurorskimi Wyróżnieniami. I tak tez się stało – wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. A miało to miejsce podczas ŚWIĄTECZNEGO SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIEGO, kiedy to także  przybyli goście zostali poproszeni o przyznanie Konkursowej Nagrody Społeczności. Na ogromnym ekranie zaprezentowano zdjęciowy iluminacyjny pokaz, rozdano karty wyboru i uczestnicy Siekierkowskiej Świątecznej Biesiady wybrali (pewną większością głosów) dekorację domu przy ulicy Polskiej 11 B za naj…:). Serdecznie gratulujemy Państwu gospodarzom tej posesji zdobycia w ten sposób I. Konkursowej Nagrody Społeczności. Oczywiście WIELKIE uznanie składamy wszystkim laureatom Konkursu czyniąc tym samym (już teraz) prośbę i zachętę do udziału w kolejnej (przyszłorocznej) edycji tego świątecznego Konkursu.