pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

21 + jedna 🙂 – końcowe zdjęcie pamiątkowe dwóch reprezentacji (Mieszkańców Siekierek i Urzędników Mokotowa) z p. Renatą Wardecką (Prezes PKS „FALCONIA”)

Rozmiar oryginału: 640 × 330 pikseli