pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Fotograficzne ustalenia

Rozmiar oryginału: 640 × 427 pikseli