pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Najmłodsi na zdjęciowym planie

Rozmiar oryginału: 545 × 480 pikseli