LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Konkurs Fotograficzny pn. ”ZOBACZ MOJE SIEKIERKI”

zobacz → KONKURSOWE WYDARZENIA

►       Obrady jurorskie

►       Wyniki

►       Galeria prac

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w wyznaczonych na terenie Siekierek miejscach  zgłoszenia, wraz z załączonym FORMULARZEM wraz ze ZDJĘCIEM konkursowym do dnia 31 marca 2012 r. Lista wyznaczonych miejsc pojawi się na stronie www.siekierki-reaktywacja.pl do dnia 20 marca br. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22 kwietnia 2012 r. podczas pierwszego spotkania historycznego w DK Dorożkarnia.

CELEM KONKURSU jest:

 • popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców Siekierek na swoją ”małą ojczyznę” i wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania.
 • aktywizacja mieszkańców Siekierek.

UCZESTNICY KONKURSU:

Zaproszeni są wszyscy chętni mieszkańcy Siekierek i sympatycy tego pięknego zakątka Warszawy, którzy  będą oceniani w trzech kategoriach:

 • I kategoria: dzieci (do 12 lat)
 • II kategoria: młodzież (13-18 lat)
 • III kategoria: dorośli (od 19 lat wzwyż)

UWAGA: W Konkursie mogą brać  tylko amatorzy!

PRZEBIEG KONKURSU

do 20 marca 2012 r.

Podanie listy wyznaczonych miejsc, gdzie będzie można składać zdjęcia konkursowe wraz ze
zgłoszeniem na stronie  projektu SIEKIERKI reAKTYWACJA www.siekierki-reaktywacja.pl
31 marca 2012 r. Ostateczny termin dostarczenia do wybranych/wskazanych miejsc na Siekierkach zdjęć
konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym
 do 17 kwietnia 2012 r.  Ocena nadesłanych prac przez profesjonalne jury

22 kwietnia 2012 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas spotkania pt.: ”Korzenie Siekierek – dawno, dawno temu…” w Domu Kultury Dorożkarnia

do 30 kwietnia 2012 r.

Umieszczenie na stronie projektu SIEKIERKI reAKTYWACJA www.siekierki-reaktywacja.pl wyników Konkursu i zwycięskich prac

JURY KONKURSU to:

 • znawcy fotografii i Siekierek, reprezentanci lokalnych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Siekierek

NAGRODY

 • Laureaci Konkursu (miejsca od I do III, w każdej kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Autorzy najlepszych prac konkursowych zostaną nagrodzeni, a ich zdjęcia będzie można zobaczyć podczas pokonkursowej wystawy, która zostanie wyeksponowana m.in. w Domu Kultury Dorożkarnia.

Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Konkursowe materiały dotyczące Konkursu Fotograficznego ”ZOBACZ MOJE SIEKIERKI” można pobrać/dostępne są w:

 • Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży (ul. Gwintowa 3)
 • Szkole Podstawowej nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego (ul. Gościniec 53)
 • Domu Kultury Dorożkarnia (ul. Siekierkowska 28)
 • Sklepie ZOŚKA (ul. Grupy AK ”Północ”)
 • Delikatesach BLASK (ul. Grupy AK ”Północ”)
 • Sklepie ZIELONYM (ul. Bartycka 115)

Konkursowe prace można zostawiać/składać (do oznakowanych pudełek) max do dnia 31 marca 2012 r. w następujących miejscach:

 • Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży (ul. Gwintowa 3)
 • Szkoła Podst. nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego (ul. Gościniec 53)
 • Dom Kultury Dorożkarnia (ul. Siekierkowska 28)