LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy i najbardziej kwiecisty balkon

Materiały (FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE I REGULAMIN) dotyczące Konkursu na najładniejszy OGRÓDEK i ukwiecony BALKON można pobrać/dostępne są w:

• Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży (ul. Gwintowa 3)
• Szkole Podstawowej nr 3 im. Dzieci Powstania
Warszawskiego (ul. Gościniec 53)
• Domu Kultury Dorożkarnia (ul. Siekierkowska 28)

• Sklepie ZO
ŚKA (ul. Grupy AK ”Północ”)
• Delikatesach BLASK (ul. Grup
y AK ”Północ”)
• Sklepie ZIELONYM (ul. Bartycka 115)

Wypełnione FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE (uprawniające do uczestniczenia w Konkursie) prosimy/można zostawiać/składać (do oznakowanych pudełek → takich jak na zdjęciu) w powyżej wskazanych miejscach max do dnia 16 czerwca 2012 r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w wyznaczonych na terenie Siekierek miejscach  zgłoszenia na (otrzymanym bądź pobranym) FORMULARZU do dnia 16 czerwca 2012 r. Lista wyznaczonych miejsc pojawi się na stronie www.siekierki-reaktywacja.pl do dnia 31 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 września 2012 r. podczas pierwszego „ogólnolokalnego” 🙂 ŚWIĘTA SIEKIEREK

CELEM KONKURSU jest:

 • zachęcenie mieszkańców Siekierek do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania,
 • zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców Siekierek na swoją ”małą ojczyznę” i wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd,
 • aktywizacja mieszkańców Siekierek.

UCZESTNICY KONKURSU:

Zaproszeni są wszyscy chętni mieszkańcy Siekierek, którzy  będą oceniani w dwóch kategoriach:

 • I kategoria: OGRÓDEK
 • II kategoria: BALKON

PRZEBIEG KONKURSU

do 31 maja 2012 r. Opublikowanie na stronie PKS Falconia www.pks-falconia.pl oraz na stronie projektu Siekierki reAKTYWACJA – listy wyznaczonych miejsc, gdzie będzie można składać Zgłoszenia do  Konkursu.
16 czerwca 2012 r. Ostateczny termin dostarczenia do wybranych miejsc na Siekierkach Zgłoszenia
do Konkursu.
 25-30 czerwca 2012 r. Bezpośrednia ocena zgłoszonych do Konkursu ogródków i balkonów. O wizycie jurorów właściciele zgłoszonych do Konkursu ogrodów i balkonów zostaną powiadomieni wcześniej.
23 września 2012 r. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród podczas Święta Siekierek.
do 30 września 2012 r. Umieszczenie na stronie PKS Falconia www.pks-falconia.pl oraz na stronie projektu Siekierki ReAktywacja wyników Konkursu i zdjęć zwycięskich ogródków i balkonów.

JURY KONKURSU to:

 • znawcy i miłośnicy tematu ogrodniczo-działkowego. W dużej mierze będą to reprezentanci lokalnych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Siekierek.

NAGRODY

 • Laureaci Konkursu (miejsce od I do III, w każdej kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe (w tym także żywe) i dyplomy.
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyniki Konkursu oraz zdjęcia ogródków i balkonów nagrodzonych bądź/i wyróżnionych w Konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz zaprezentowane podczas Święta Siekierek

Materiały (FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE I REGULAMIN) dotyczące Konkursu na najładniejszy OGRÓDEK i ukwiecony BALKON można pobrać/dostępne są w:

 • Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży (ul. Gwintowa 3)
 • Szkole Podstawowej nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego (ul. Gościniec 53)
 • Domu Kultury Dorożkarnia (ul. Siekierkowska 28)
 • Sklepie ZOŚKA (ul. Grupy AK ”Północ”)
 • Delikatesach BLASK (ul. Grupy AK ”Północ”)
 • Sklepie ZIELONYM (ul. Bartycka 115)

Wypełnione FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE (uprawniające do uczestniczenia w Konkursie) prosimy/można zostawiać/składać (do oznakowanych pudełek → takich jak na zdjęciu) w powyżej wskazanych miejscach max do dnia 16 czerwca 2012 r.