LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

WYBORY do Rady Osiedla Siekierki

wybory3No to się doczekaliśmy. Przed nami pierwsze w historii Siekierek wybory. Głosowanie w wyborach do Rady Osiedla Siekierki odbędzie się w (niedzielę) dniu 22 maja 2016 r. w godz. od 9.00 do 19.00. Na poszczególnych kandydatów mieszkańcy będą mogli głosować w obwodowej komisji wyborczej, zlokalizowanej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53. Na  członków Rady Osiedla Siekierki zgłoszonych zostało 15 kandydatów. 22 maja br. głosować będzie można maksymalnie na 11 kandydatów spośród wszystkich 15. Oddanie głosu na więcej niż 11 kandydatów lub niewybranie żadnego kandydata spowoduje, iż głos będzie nieważny. Rada Osiedla Siekierki składać się będzie z wybranych 11 członków. Członkowie Rady Osiedla za pełnione funkcje nie pobierają wynagrodzenia i diet. W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby stale zamieszkujące na terenie Osiedla Siekierki (ujęte w stałym rejestrze wyborców).

22 maja br. zapraszamy do lokalnej urny. Wybierzmy ludzi, którzy reprezentować będą interesy mieszkańców naszego, siekierkowskiego osiedla.