LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Azyl – dla siekierkowskich firm rodzinnych

AZYL rachunkowość zdj..

AZYL Biuro Rachunkowe Zofii Rekosz i Małgorzaty Roli firma rodzinna, od 10 lat prowadząca swoją działalność na Siekierkach – w ramach misji pomagania w rozwoju innym firmom, szczególnie mikro i małym firmom rodzinnym, zarówno poprzez usługi, doradztwo, jak i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem – rozpoczęła (na łamach GAZETY SIEKIERKOWSKIEJ) cykl artykułów poświęcony różnym tematom związanym z zarządzaniem finansami. W ślad za tymi publikacjami, będą również organizowane raz w miesiącu, 2-godzinne BEZPŁATNE SPOTKANIA z lokalnymi przedsiębiorcami, na tematy omawiane w naszych artykułach lub bezpośrednio dotyczące ich działalności.

AZYL logo

.

PIERWSZE BEZPŁATNE SPOTKANIE
odbędzie się 17 listopada 2015 roku o godz. 18.00
w siedzibie Biura AZYL przy ul. Pod Kopcem 26.
Serdecznie zapraszamy BO bardzo WARTO