LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Zaczęliśmy wędrówkę „PO ŚLADACH HISTORII”

rozpoczął się cykl NIEDZIELNYCH SPOTKAŃ

17 marca, w niedzielne popołudnie, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu FILMOWYCH SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH ”PO ŚLADACH HISTORII”. W ramach tego cyklu przedstawione zostaną za sprawą i przychylnością Biura Edukacji Publicznej IPN dokumentalne obrazy odtwarzające wydarzenia z lat 1939 – 1956, epizody z dziejów polskiego podziemia niepodległościowego oraz losy wybitnych dowódców i bohaterów walki o niepodległość Polski. W inauguracyjnym SPOTKANIU odbywającym się w Domu Kultury Dorożkarnia udział wzięli mieszkańcy Siekierek, miłośnicy historii Polski. Po kilku słowach „oficjalnego” otwarcia SPOTKANIOWEGO CYKLU i ogólnym powitania (przez przedstawicieli Fundacji), głos zabrała pani Joasia Sielicka, która (w krótkim wystąpieniu) przypomniała kilka najważniejszych informacji o Żołnierzach Wyklętych, bohaterach filmowego spotkania. Następnie odtworzono dwa filmy  nawiązujące do ww. tematyki. Pierwszy z nich to dokument pt.: ”Żołnierze  Wyklęci” – przedstawiający tragiczne losy zasłużonych działaczy konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej, drugi natomiast dokumentalny zapis pt.: ”Łupaszka” przedstawiał historię mjr. Zygmunta Szendzielarza, który po aresztowaniu i okrutnym maltretowaniu został stracony w lutym 1951 r. (”Łupaszka”).

Po całej filmowej projekcji uczestnicy spotkania zatrzymali się jeszcze na chwilę rozmowy o przedstawionych dokumentach i o potrzebie historycznego przekazu, zapewniając przy tym pewnie  o swojej obecności na kolejnym  SPOTKANIU z tego cyklu, na które już teraz
(21 kwietnia) serdecznie zapraszamy.
___________________________________________________________________