LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

SIEKIERKOWSKI Budżet Partycypacyjny

pieniądzePrzed dwoma tygodniami rozpoczął się (i potrwa do 17 lutego) nabór pro­jek­tów do war­szaw­skie­go bu­dże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go 2016. BUDŻET PARTYCYPACYJNY to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Łącznie do rozdysponowania przez mieszkańców w 18 stołecznych dzielnicach przeznaczono ponad 50 mln zł, czyli prawie dwa razy więcej niż rok temu (25,6 mln zł). To obywatelskie przedsięwzięcie w pierwszej swojej edycji pokazało wielkie zaangażowanie warszawiaków. Zgłoszonych zostało wówczas ponad 2.200 projektów, a w głosowaniu udział wzięło prawie 167.000 mieszkańców Warszawy. Zarząd Dzielnicy Mokotów wyznaczył z budżetu dzielnicy na rok 2016 w ramach budżetu partycypacyjnego kwotę w wysokości 5.406.320,00 zł. 31 października 2014 r. Uchwalą nr 6801/2014 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy powołany został Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016 w Dzielnicy Mokotów, w którym znalazł się nasz SIEKIERKOWSKI przedstawiciel (p. Renata Wardecka). Zespół budżetowy powstał do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego, monitorowania i wspierania jego przebiegu oraz do promowania jego działań.

LOGO budżetu partycypacyjnego 2016Jak ciągle wiele ważnych potrzeb mają SIEKIERKI doskonale wiemy. Budżet partycypacyjny nie jest i nie może być cudownym lekiem na wszystkie nasze bolączki, ale bez wątpienia jest doskonałą możliwością, a SZANS nie powinno się marnować. W pierwszej partycypacyjnej edycji dostaliśmy kwotę 180.000 zł i udowodniliśmy, że drzemie w nas lokalna aktywność. Złożyliśmy 25 projektów, co w przeliczeniu na jednego zameldowanego mieszkańca naszego rejonu dało ilość 6 projektów na osobę i w tym przeliczeniu byliśmy mokotowskim liderem.

Gorąco zachęcamy do tego byśmy i w tym roku spróbowali bo bardzo WARTO. Jesteśmy już nieco zorientowani i trochę zintegrowani, a w partycypacyjnej edycji na 2016 r. mamy do dyspozycji 370.420 zł. Bogatsi o ubiegłoroczne doświadczenie możemy już składać obywatelskie projekty.

W poszczególnych warszawskich dzielnicach/rejonach dyżurować będą PUNKTY KONSULTACYJNE. U nas na Siekierkach taki INFORMACYJNY DYŻUR odbędzie się (w czwartek) 5 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (przy ul. Gościniec 53) w godz. od 15.00 do 19.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej informacyjnej możliwości wszystkich, którzy chcieliby skonsultować i doprecyzować swoją „partycypacyjną wiedzę”, ale także (szczególnie) tych jeszcze nieprzekonanych i mających wątpliwości.

________________________________________________________________________