LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Partycypowanie i dyskutowanie…

IMG_1107Kolejnym partycypacyjnym etapem są publiczne dyskusje autorów projektów i mieszkańców. Na terenie dzielnicy Mokotów zaplanowanych zostało 6 takich spotkań (po jednym w każdym z sześciu rejonów). Na Siekierkach projektowa debata odbędzie się w środę (18 marca) od godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (przy ul. Gościniec 53). W zaplanowanym do godz. 20.00 spotkaniu będzie miejsce na krótkie przypomnienie zasad budżetu, oraz wskazanie miejsca w procesie, w którym akurat się znajdujemy. Kluczowym jednak będą prezentacje projektów przez ich autorów (w kolejności nadawanej przez system). Nie zabraknie oczywiście ważnego miejsca na indywidualne rozmowy z twórcami projektów, wyjaśnienia zaprezentowanych pomysłów, ewentualne zmiany i modyfikacje projektów lub ich łączenie.

winieta
.
W partycypacyjnej edycji na 2016 r. mamy (SIEKIERKOWSKI rejon E) do dyspozycji 370.420 zł. Złożyliśmy 30 projektów i ciekawi jesteśmy, które z nich spodobają się lokalnej społeczności i przejdą do partycypacyjnej realizacji, ale o tym co z tego WYNIKnie przekonamy się już/dopierow lipcu.