LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Od roku nam się wydaje, że warto :)

1Z wielką radością i prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować, że nasza SIEKIERKOWSKA GAZETA ma swój mały jubileusz. We wrześniu (dwa dni temu dokładnie) minął pierwszy rok naszej lokalnej wydawniczej przygody. Mała statystyka potwierdza, że wydaliśmy już 8 numerów (łącznie) 124 str. w ponad 40.000 nakładzie. Spotkało nas sporo miłych i pochlebnych ocen, sugestii i życzliwości, a także podpowiedzi, wskazań i pomysłów. Absolutnym fenomenem okazała się czytelnicza życzliwość i redakcyjna (wolontariacka) chęć współpracy mieszkańców i instytucji. Przekonaliśmy się i dzieje się to nieustająco dalej, że GAZETA SIEKIERKOWSKA jest bardzo potrzebna naszej społeczności, aby informować, ale nadto integrować siekierkowską społeczność. Taki też cel stawialiśmy sobie oddając pierwszy numer naszego pisma w ręce czytelników.  Egzemplarze naszego pisma trafiają do ponad 40 miejsc użyteczności publicznej na naszym terenie, jak również do skrzynek mieszkańców za pośrednictwem i przychylnością spółdzielni i wspólnot, nasza gazeta dostępna jest także w szkołach, przedszkolach, kościele i Urzędzie Dzielnicy Mokotów.

Dziękujemy więc serdecznie i lokalnie całemu wolontariackiemu i jakże fachowemu zespołowi redakcyjnego w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji działających na Siekierkach. (Dorożkarni, SP 3, Parafii, Przedszkolom). Lokalnym firmom i przedsiębiorstwom (Biuru Rachunkowemu AZYL, Studiu urody IMPRESS), Spółdzielniom Mieszkaniowym (Sam-81, Ku Wiśle), deweloperom (Budimex’owi i APM’owi). Reklamodawcom i punktom usługowym, w których dystrybuowana jest Gazeta. Redaktorom, którzy są mieszkańcami Siekierek i z wielkim zaangażowanie i bezinteresownością publikują w naszej Gazecie. …i WSZYSTKIM innym, niewymienionym, a jakże ważnym i potrzebnym sprzymierzeńcom i przyjaciołom GAZETY SIEKIERKOWSKIEJ. DZIĘKUJEMY że jesteście. A na koniec potężne dziękuje kierujemy do wszystkich, którzy czekają i czytają GAZETĘ SIEKIERKOWSKĄ bo to dzięki Wam ciągle jest WARTO wydawać:)