LOKALNY PUNKT WIDZENIA
__________________________
TWÓRCA PROJEKTU
ORGANIZATOR DZIAŁAŃ
__________________________
PARTNERSTWO MEDIALNE
__________________________

WSPÓŁPRACA

klub sportowy

dom kultury

Nowe Siekierki

szkoła podstawowa nr 3

przy ul. Gościniec 12

Sklep Firmowy
(przy ul. Grupy AK "Północ" 4)

Łakocie bez kalorii
(przy ul. Bartyckiej 115)

Szkoła Tańca__________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE

Krok w kierunku Biblioteki na Siekierkach

biblioteka

W niedzielę (6 listopada) Studenci ze Szkoły Głównej Handlowej przeprowadzili (przy kościele) ANKIETĘ, mającą na celu rozpoznanie zapotrzebowania mieszkańców Siekierek na uruchomienie filii biblioteki, która dałaby możliwość bezpłatnego korzystania z książek, internetu, zajęć dla dzieci i młodzieży, również osób dorosłych, w tym seniorów. Ankietę opracowała Pani Profesor Teresa Taranko ze Szkoły Głównej Handlowej, opiekująca się Kołem Naukowym studentów. Analiza wyników i ich prezentacja władzom powinno nastąpić jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym. Temat z pewnością ważny i interesujący, znaczącym więc jest udział w niniejszym ankietowaniu możliwie jak najliczniejszej grupy lokalnych respondentów.

Tym, którym nie udało się być osobiście „przepytanym” przez ankieterów proponujemy i zachęcamy do samodzielnego wypełnienia wersji elektronicznej ANKIETY.