pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Grunt to dobry humor i śpiewająca radość – aktywne uczestniczki festynu – pani Mieczysława Michoń i pani Ewa Rocka

Rozmiar oryginału: 640 × 427 pikseli