pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

…I nie święci garnki lepili 🙂

Rozmiar oryginału: 640 × 427 pikseli