pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Siekierkowską kontrę wyprowadza pan Dariusz Łasak 🙂

Rozmiar oryginału: 575 × 480 pikseli