pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Siekierkowski pochód uczestników Festynu

Rozmiar oryginału: 640 × 427 pikseli