pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

…za czym kolejka ta stoi…? 😉

Rozmiar oryginału: 640 × 427 pikseli