pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Podejdź no do płotu, jakem i ja maluję 🙂

Rozmiar oryginału: 597 × 480 pikseli