pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

„Daleko od szosy” 🙂

Rozmiar oryginału: 640 × 269 pikseli