pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Przemyślenia siekierkowskiego selekcjonera…

Rozmiar oryginału: 640 × 467 pikseli