pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Puchar ufundowany przez PKS „FALCONIA” dla zwycięzcy meczu

Rozmiar oryginału: 522 × 480 pikseli