pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Rzut rożny wymaga dokładności…

Rozmiar oryginału: 640 × 428 pikseli