pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Nagrody i upominki mogły zachwycić… 🙂

Rozmiar oryginału: 640 × 427 pikseli