pierwsze ŚWIĘTO SIEKIEREK 2012

Konkursowi laureaci 🙂

Rozmiar oryginału: 405 × 640 pikseli