Siekierkowskie Spotkanie Świąteczne’ 2013

do specjalnego Konkursu „Jeden z Siekierek” stanęli… 🙂

Rozmiar oryginału: 2592 × 1944 pikseli