Obrady Jury Konkursu Fotograficznego

Jeden z jurorów – p. Renata Wardecka

Rozmiar oryginału: 259 × 275 pikseli